ตามติดเศรษฐกิจไทย ไปกับ แบงก์ชาติ

ตามติดเศรษฐกิจไทย

ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจคงทราบว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมฟื้นตัวมาที่ระดับก่อนโควิดแล้วในต้นปี 2566 นี้

จากสื่อต่าง ๆ ที่อ้างถึงข้อมูลแบงก์ชาติ อย่างไรก็ดี หากเราอยากทราบข้อมูลเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติโดยตรงจะติดตามได้อย่างไร วันนี้ผมจึงขอชวนทุกท่านมาติดตามข้อมูลเศรษฐกิจไทยไปกับแบงก์ชาติและหน่วยงานอื่น ๆ กันครับ ตามปกติแล้วข้อมูลเศรษฐกิจจะล่าช้า 1 เดือน เพราะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลก่อนแถลงข่าวในเดือนถัดมา เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม จะแถลงข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือน ม.ค. 66 ในเดือน ก.พ. 66 เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านจะทยอยแถลงข้อมูลออกมา

ตามติดเศรษฐกิจไทย

และแบงก์ชาติจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อประมวลให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ก่อนแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ข้อมูลในการแถลงข่าวเศรษฐกิจรายเดือนมีทั้งที่จัดทำโดยหน่วยงานอื่นและที่แบงก์ชาติจัดทำเอง ข้อมูลสำคัญที่แบงก์ชาติจัดทำ อาทิ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน

ซึ่งสะท้อนภาวะการบริโภคภาพรวมของประเทศ เช่น สินค้าคงทน สินค้าอุปโภคบริโภค ปริมาณการใช้น้ำมันและไฟฟ้า รวมถึงการใช้จ่ายในหมวดบริการ หรือข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัด (current account) ซึ่งเป็นมูลค่าสุทธิของการส่งออกนำเข้าทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยแบงก์ชาตินำข้อมูลส่งออกนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากรมาปรับปรุงตามหลักดุลการชำระเงินเพื่อจัดทำเป็นดุลการค้า และนำข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ มาจัดทำเป็นดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะรวมกันเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดนั่นเอง

ข่าวเศรษฐกิจ >>> กยศ. แจงผู้กู้ภาระหนี้สูงสามารถขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้