4 สวนสาธารณะรอบกรุง พาสุนัขเข้าได้…เอาใจทาส

ข่าวสัตว์เลี้ยงน่ารู้

กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะกระจายอยู่ตามเขตพื้นที่ทั้งหมด 37 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสวนสาธารณะให้วิ่งออกกำลังกายได้ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกจะวิ่งบนทางเท้าพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก เนื่องจากสวนสาธารณะเกือบทุกแห่งไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่ Dog Park ในสวนสาธารณะให้เจ้านาย 4 ขาเข้าไปวิ่งเล่น 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่

1.สวนวัชราภิรมย์ เป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางพิเศษและใต้ทางต่างระดับ พื้นที่กว่า 34 ไร่ บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพล เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน พร้อมกับจัดสรรพื้นที่จำนวน 4.6 ไร่ สร้างสวนสาธารณะสำหรับสุนัขแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร

2.สวนบางแคภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 69 เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นอกจากที่นี่จะเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในพื้นที่เขตบางแคแล้ว ยังเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ Dog Park ให้สุนัขได้เดิน-วิ่ง พร้อมกับมีจุดให้น้ำสุนัขเพื่ออำนวยความสะดวก

ข่าวสัตว์เลี้ยงน่ารู้

3.สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ ตั้งอยู่บนถนนบางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นที่ดินราชพัสดุขนาด 37 ไร่ ที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในสวนสาธารณะมีทั้งสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ลานพักผ่อน ทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 910 เมตร ทางจักรยาน ระยะทาง 1,130 เมตร ห้องน้ำ ลานจอดรถ รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 246 เมตร เนื่องจากที่นี่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงได้รับการออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศป่าชายเลน นอกจากนี้ ภายในสวนยังมี Dog Park ขนาด 3 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นทางเดิน-วิ่งสำหรับสุนัข พื้นที่พักผ่อน สวนฝึกสุนัข พื้นที่บริการให้น้ำสุนัข โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลและคัดกรองสุนัขด้วย

4.สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะใจกลางกรุงที่เปิดพื้นที่ Dog Park ให้บริการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คนที่ต้องการพาสุนัขเข้ามาในพื้นที่ต้องลงทะเบียนให้น้องหมา และ show หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนให้ รปภ.ตรวจสอบก่อน โดยต้องใส่สายจูง และเจ้าของต้องจูงสัตว์เลี้ยงของตนตลอดเวลา และหากสุนัขมีการขับถ่ายเจ้าของจะต้องทำความสะอาดแล้วทิ้งขยะให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ทางสวนได้จัดเตรียม dog toilet ไว้ให้