คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ออกนโยบาย โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

กระทรวงศึกษาธิการ ออกนโยบาย โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ออกนโยบายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า กำชับต้นสังกัดสถานศึกษาออกกฏระเบียบ ตรวจเคร่งครัด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งหญิงและชายกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแล้ว โดยมีนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเงินกันซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาแบ่งกันสูบถึง 20 คน ด้วยความอยากรู้อยากลอง และเด็ก ๆ หลายคนอาจมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่ มีรูปลักษณ์สวยงาม ซื้อหาง่าย ทั้ง ๆ ที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยร้ายที่จะนำไปสู่การเสพติดนิโคตินระยะยาว และเป็นการเปิดประตูสู่การสูบบุหรี่ธรรมดา และอาจนำไปสู่การเสพติดสิ่งเสพติดอื่น ๆ ได้ง่าย

ดังนั้นตนจึงได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่ง ให้เร่งสร้างความรุ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยยึดกฎระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา และต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัดด้วย

“ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้มงวด กวดขัน เคร่งครัด และป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขณะนี้เด็ก ๆ หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ซึ่งการดำเนินการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้สถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเพิ่มนโยบายเรื่องให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่ และช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของเด็ก ๆ ได้” นางสาวตรีนุชกล่าว

อัพเดทข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  แวดวงการศึกษาไทยได้ เฮ ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนฯ

แวดวงการศึกษาไทยได้ เฮ ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนฯ

แวดวงการศึกษาไทยได้ เฮ ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนฯ

การศึกษา

นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน (Declaration on the Digital Transformation of Education Systems in ASEAN) พร้อมกับอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว

หลังจากที่ครม.ให้ความเห็นชอบในวันนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้มีหนังสือแจ้งการรับรองอย่างเป็นทางการถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และนำเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ในวันที่ 11 พ.ย. 2565 เพื่อพิจารณาและร่วมรับรองต่อไป เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงการเรียนรู้ดิจิทัลที่ปลอดภัย ส่งเสริมโอกาสและทักษะความสามารถทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะที่สามารถถ่ายทอดและต่อยอดได้

“ปฏิญญาอาเซียนฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ฝึกอบรม นักการศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา) นักเรียนและประชาชนไทยที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” นางสาวทิพานัน กล่าว

อัพเดทข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : มทร-ธัญบุรีจับมือบ ไทยออโตทูลส์ เพิ่มประสบการณ์นักศึกษาพัฒนาวิชาการ