คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

แวดวงการศึกษาไทยได้ เฮ ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนฯ

แวดวงการศึกษาไทยได้ เฮ ครม. มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนฯ

การศึกษา

นางสาว ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน (Declaration on the Digital Transformation of Education Systems in ASEAN) พร้อมกับอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว

หลังจากที่ครม.ให้ความเห็นชอบในวันนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้มีหนังสือแจ้งการรับรองอย่างเป็นทางการถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน และนำเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ในวันที่ 11 พ.ย. 2565 เพื่อพิจารณาและร่วมรับรองต่อไป เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงการเรียนรู้ดิจิทัลที่ปลอดภัย ส่งเสริมโอกาสและทักษะความสามารถทางดิจิทัลและพัฒนาทักษะที่สามารถถ่ายทอดและต่อยอดได้

“ปฏิญญาอาเซียนฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้ฝึกอบรม นักการศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา) นักเรียนและประชาชนไทยที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึงการศึกษาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” นางสาวทิพานัน กล่าว

อัพเดทข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : มทร-ธัญบุรีจับมือบ ไทยออโตทูลส์ เพิ่มประสบการณ์นักศึกษาพัฒนาวิชาการ