สศช. คงเป้า GDP ไทยปี 65 โต 3.2% ส่งออก 7.5%

เศรษฐกิจ

สศช. คงเป้า GDP ไทยปี 65 โต 3.2% ส่งออก 7.5%

เศรษฐกิจ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า ทาง สศช. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวที่ 3.2% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 6.3% ด้านการส่งออกคาดว่าทั้งปีนี้จะขยายตัวที่ 7.5%

ส่วนแนวโน้มในปี 2566 ทาง สศช. คาดว่าจะขยายตัวได 3-4% โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งการลงทุนและการบริโภค ขณะที่การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวได้ 1% ด้านเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวเฉลี่ย 2.5%-3.5%

ส่วนการประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้ทาง สศช. ได้ปรับลดเหลือ 3.1% ในปีนี้จากเดิม 3.3% ส่วนปี 2566 จะขยายตัว 2.6%